Outplacement

Indien er sprake is van verlies van je baan is het zaak duidelijk te hebben waar je staat, wat je wilt en hoe dat te bereiken. Belangrijk is vervolgens hoe jezelf te presenteren op de arbeidsmarkt. Netwerken, een duidelijke profilering, CV, presentatie, LinkedIn profiel en sollicitatiebegeleiding zijn hierbij belangrijke aandachtspunten en gespreksonderwerpen.

Kennismakingsgesprek
of aanmelding?

CONTACT ONS